- zabezpieczenia przeciwopożarowe,
- systemy przeciwpożarowe,
- zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków,
- ochrona przeciwpożarowa,
- ochrona przeciwpożarowa budynków,
- systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- instalacje przeciwpożarowe,
- legalizacja gaśnic, sprzęt ppoż,
- przeglądy gaśnic
Sprzęt gaśniczy
i ratunkowy
Systemy
elektroniczne
instalacje
gaśnicze

SPRZĘT GAŚNICZY I RATUNKOWY

SPRZĘT GAŚNICZY I RATUNKOWY

Oferujemy Państwu pełną konserwację sprzętu ppoż. zakupionego wszystkich producentów krajowych. Zajmujemy się konserwacją aż do momentu złomowania i utylizacji. Świadczymy również usługi konserwacyjne dla sprzętu nie zakupionego w naszej firmie z dojazdem do Klienta. Nasze 23 letnie doświadczenie w tej branży pozwala nam zaoferować wysoki poziom usług konserwacji przy niskiej cenie. Oferujemy:

Podręczny sprzęt gaśniczy: GAŚNICE – GP/CO2/GWP/GWM

 • remonty gaśnic i agregatów
 • konserwacja, naprawy, ładowanie, próby, legalizacje zbiorników,
 • rozmieszczanie sprzętu ppoż. oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi normami, Instrukcjami bezpieczeństwa,
 • własna stacja napełniania CO2

Podręczny sprzęt ratunkowy

 • aparaty powietrzne, tlenowe, ucieczkowe, ubrania gazoszczelne, ubrania chemiczne: konserwacja, napełnianie butli, legalizacja,

Instalacje hydrantowe wewnętrzne oraz zewnętrzne

 • przeglądy, konserwacja, naprawy, pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów, badanie węży hydrantowych, oznakowanie, wymiana zaworów hydrantowych
 • Doradztwo PPOŻ oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (BP)
 • próby szczelności suchych pionów

W celu uzyskania indywidualnej oferty prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi oddziałami: KONTAKT

SYSTEMY ELEKTRONICZNE

SYSTEMY ELEKTRONICZNE

Firma Supon specjalizuje się montażem i obsługą techniczną następujących systemów elektronicznych:

 • Systemy sygnalizacji pożaru
 • Systemy gaszenia
 • Systemy oddymiania i zamknięć ogniowych
 • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze - DSO
 • detekcji gazów
 • System nadzoru wizyjnego CCTV
 • System sygnalizacji włamania i napadu SSWIN

System sygnalizacji pożaru.

System sygnalizacji pożaru jest to zestaw urządzeń  elektronicznych pracujących razem w celu wykrywania pożaru  i ostrzegania ludzi za pośrednictwem urządzeń wizualnych i dźwiękowych,  o zaistniałym zagrożeniu. Alarmy te mogą być aktywowane przez czujki automatyczne: czujki dymu, ciepła, płomienia,  czujniki przepływu wody, lub z ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków. System sygnalizacji to podstawowy człon w elektronicznych systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Do jego podstawowych zadań należy:

 • wykrycie pożaru w możliwie najkrótszym czasie i powiadomienie obsługi systemu o powstaniu zagrożenia;
 • przekazanie sygnału alarmu pożarowego do Straży Pożarnej;

W przypadku powstania pożaru:

 • powiadomienie użytkowników zagrożonego obiektu o grożącym niebezpieczeństwie przez uruchomienie dedykowanej sygnalizacji akustycznej lub DSO;
 • automatyczne uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych: systemy odcięć ogniowych, oddymiania i wentylacji, sterowanie windami, kontrolą dostępu i innymi.
 • uruchomienie systemów gaśniczych: wodnych, pianowych, gazowych.
 • nadzór i kontrola pracy urządzeń przeciwpożarowych: drzwi i klapy ppoż, systemy tryskaczowe i wiele innych.

Systemy gaszenia

Tak jak głównym zadaniem systemów sygnalizacji pożaru jest ochrona życia ludzkiego, tak stałe urządzenia gaśnicze są uzupełnieniem elektronicznych systemów przeciwpożarowych przeznaczonym głównie do ochrony obiektów lub ich części. Najczęściej stosowane są do ochrony miejsc w których z uwagi na duże znaczenie dla gospodarki bardzo istotne jest zachowanie ciągłości ich pracy. Możemy tu wymienić: elektrownie, serwerownie centrale telefoniczne, nastawnie kolejowe i wiele innych. Ochroną często obejmuje się też obiekty o dużej wartości materialnej lub kulturowej np. obiekty zabytkowe.

W zależności od chronionego mienia w systemach gaszenia jako środek gaśniczy mogą być wykorzystane różnego rodzaju gazy, ciecze lub aerozole.

Systemy oddymiania i zamknięć ogniowych.

W czasie pożaru priorytetem jest zawsze ratowanie ludzi. Im szybciej pożar zostanie wykryty i im szybciej rozpocznie się ewakuacja tym większe są szanse na uniknięcie ofiar śmiertelnych.

Wydawałoby się że największe zagrożenie życia ludzkiego w czasie pożaru jest w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Jak się okazuje stwierdzenie takie jest błędne.

Większość ofiar pożarów nie jest spowodowana przez oparzenia, ale przez wdychanie dymu. Gorący dym jest bardzo dużym zagrożeniem dla dróg oddechowych. Gdy powietrze jest wystarczająco gorące, jeden oddech może zabić.  Często dym rozprzestrzenia się tak szybko, że ewakuujący się ludzie nie mogą dotrzeć do wyjść ewakuacyjnych. Syntetyczne materiały powszechnie stosowane w dzisiejszym budownictwie w czasie spalania wydzielają  substancje szczególnie niebezpieczne. Utrudniają one oddychanie, działają drażniąco i toksycznie na człowieka, a dym dodatkowo utrudnia orientację w budynku. Wraz rozwojem pożaru w budynku spada ilość tlenu, który zużywany jest w procesie spalania. Zmniejszona ilość tlenu hamuje rozwój pożaru ale przyczynia się też do większej emisji szkodliwych gazów powstających podczas spalania niepełnego i utrudnia lub nawet uniemożliwia oddychanie.

Aby zmniejszyć ryzyko śmierci spowodowanej przez gazy pożarowe w obiektach tworzy się bezpieczne drogi ewakuacyjne.

Poprzez zastosowanie materiałów niepalnych wydziela się np. klatkę schodową, korytarz, lub izoluje się pomieszczenia o dużym zagrożeniu pożarowym np. kotłownie. Dojścia do stref ewakuacyjnych zabezpiecza się drzwiami przeciwpożarowymi które na sygnał z systemu detekcji pożaru są automatycznie zamykane.

Ale samo wydzielenie materiałami niepalnymi nie zapewni bezpiecznej drogi ewakuacyjnej, konieczne jest też zapewnienie powietrza wolnego od dymu niezbędnego do oddychania. Dla tego też stosuje się różnego rodzaju systemy oddymiania i napowietrzania. Od najprostszych grawitacyjnych po różnego rodzaju systemy wentylacji pożarowej i systemy nadciśnieniowe. 

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO służą do rozgłaszania komunikatów o zagrożeniu lub pożarze umożliwiając stopniową ewakuację użytkowników budynku (lub obszaru) podczas nagłych zdarzeń, takich jak np. pożar. System alarmowy wykorzystuje nagrane komunikaty które na sygnał z systemu sygnalizacji pożaru rozgłasza w określonej strefie lub w całym obiekcie. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze umożliwiają też rozgłaszanie komunikatów na żywo poprzez dedykowany mikrofon strażaka umożliwiając  skuteczniejszą ewakuację podczas pożaru lub innego niebezpieczeństwa zagrażające życiu. Badania wykazały, że jest to o wiele bardziej skuteczna metoda niż tradycyjne dzwonki lub sygnalizatory.

Do codziennego użytku, system alarmowy może również być używany jako system nagłośnienia (PA), tła muzycznego transmisji do wybranych (lub wszystkich) obszarów, emisji reklam lub innych zsynchronizowanych wiadomości, i wiele innych.

Systemy Nadzoru Wizyjnego (CCTV)

Idealny system nadzoru wizyjnego (CCTV) powinien być łatwy i elastyczny w eksploatacji oraz zapewniać doskonałej jakości obraz, zarówno przy świetle dziennym, jak i nocnym, aby w przypadku potrzeby  służył jako narzędzie wspierające analizę zdarzeń w obiekcie i/lub służył jako materiał dowodowy. Rozwiązania CCTV mogą być wykorzystywane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Systemy nadzoru wizyjnego są powszechnie wykorzystywanym i sprawdzonym narzędziem ułatwiającym zapobieganie przestępczości oraz ochronę osób, budynków użyteczności publicznej, firm, własności prywatnej. Zapewniają  natychmiastową sygnalizację zagrożenia oraz znaczne ograniczenie rozbojów, kradzieży czy aktów wandalizmu.

Oferowane przez Nas nowoczesne kamery umożliwiają efektywne prowadzenie obserwacji terenu zarówno w dzień jak i w nocy, niezależnie od poziomu oświetlenia. Nadzór dużych obszarów może być bardziej skuteczny przy wykorzystaniu kamer obrotowych lub szynowych. Posiadamy w swojej ofercie nowoczesne kamery szybkoobrotowe, umożliwiające dokładny nadzór zagrożonych obszarów dzięki nieograniczonym możliwościom ich obrotu w poziomie oraz obiektywom o zmiennej ogniskowej, umożliwiającym wykonanie dużego zbliżenia. Zastosowanie technologii cyfrowej w systemach CCTV znacząco wpływa na wzrost wiedzy specjalistycznej oraz efektywności zarówno służb ochrony np. w firmie, jak i całej organizacji a zdalny dostęp do obrazów z kamer poprzez wewnętrzną sieć komputerową jest często nieocenionym narzędziem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Korzystające z technologii cyfrowej rozwiązania CCTV dają użytkownikowi możliwość wyszukania interesującego go nagrania bez konieczność żmudnego przeglądania wielu taśm wideo.

Praktyczne przykłady stosowania  monitoringu

 • opieka nad dziećmi bawiącymi się w innej części domu poprzez podgląd obrazu w telewizorze w salonie,
 • podgląd dzieci w żłobkach i przedszkolach przez rodziców, z wykorzystaniem Internetu,
 • monitorowanie niani włącznie z transmisją audio,
 • nadzór pracowników poprzez zdalny podgląd ich pracy lub wieczorny przegląd wybranych zapisów z całego dnia,
 • zapis ruchu na parkingu celem dokumentacji prób włamania lub ustalenia winnych stłuczek,
 • nadzór posesji, bramy wjazdowej, furtki – możliwość podglądu z pracy, będąc na urlopie, itp.,
 • nadzór domku letniskowego – możliwość podglądu, na przykład celem weryfikacji alarmu – komunikacja z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej,

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

Zadaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie intruza w obiekcie i przekazanie tej informacji odpowiednim służbom w celu podjęcia stosownych działań. Oferujemy szeroki wybór urządzeń począwszy od central alarmowych, przez wszelkiego rodzaju czujki, sygnalizatory, urządzenia peryferyjne po różnego rodzaju akcesoria. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować Państwu optymalny system sygnalizacji włamania i napadu dostosowany do każdego rodzaju obiektu, bez względu czy jest to pojedynczy, niewielki budynek, pawilon handlowy czy biurowiec.

Podstawowe możliwości systemu alarmowego:

 • Uzbrajanie alarmu przy pomocy kodu wprowadzanego z klawiatury z wyświetlaczem LCD, karty zbliżeniowej lub pilota radiowego.
 • Podział obiektu na kilka stref, uzbrajanych osobno (np.: garaż, parter, piętro).
 • Alarm głośny w postaci wyjącej i błyskającej syreny.
 • Alarm przekazywany poprzez sieć GSM do sąsiadów, rodziny, znajomych lub agencji ochrony.
 • System działający pomimo chwilowego zaniku napięcia (nawet do kilku dni).
 • Informacja w postaci SMS o alarmie, awarii, zaniku napięcia, rozładowaniu akumulatora, itp.

Co jeszcze potrafi system alarmowy?

 • Wykryć pożar, zalanie wodą, ulatnianie się gazu lub tlenku węgla.
 • Sterować oświetleniem, roletami zewnętrznymi, bramą garażową, itp.
 • Wysłać wiadomość SMS, kiedy listonosz wrzuci do Twojej skrzynki pocztę.

 

W celu uzyskania indywidualnej oferty prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działem elektrycznym:

tel./fax    +48 58 682 02 36
tel. kom. +48 600 951 227
tel. kom. +48 666 035 598

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE GAZOWE (SUG)

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)

Stałe urządzenia gaśnicze to samoczynne instalacje gaśnicze, które umożliwiają automatyczne wykrycie i sygnalizację pożaru oraz rozpoczęcie akcji gaśniczej w chronionych strefach. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe są systemami wykorzystującymi jako środek gaśniczy różnego rodzaju gazy, takie jak dwutlenek węgla CO2, mieszaniny gazów obojętnych (np. Inergen lub Argonite) oraz chlorowcopochodne węglowodorów.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe stosowane są w obiektach, w których duże znaczenie ma wartość materialna znajdujących się tam przedmiotów oraz istotna jest ciągłość pracy urządzeń objętych ochroną.

Do obszarów takich zaliczamy między innymi: serwerownie, centra przetwarzania danych, cenne archiwa czy sale i obiekty muzealne. Firma Supon wykonuje projekty techniczne Stałych Urządzeń Gaśniczych-Gazowych w oparciu o nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku krajowym jak i zagranicznym, spełniające wszystkie przepisy obowiązujące na terenie Polski.

Wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

instalacje gaśnicze

Celem stosowania urządzeń gaśniczych (SUG) jest:

 • zapewnienie natychmiastowego wykrycia i gaszenia pożaru
 • zapewnienie bezpieczeństwa ludzi przebywających w pomieszczeniach chronionych w czasie wyładowania środka gaśniczego,
 • zapewnienie ciągłości pracy urządzeń bez względu na występujące zjawiska
 • spełnienie wymagań przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych

Mechanizm gaszenia:

 • Gaszenie metodą całkowitego wypełnienia pomieszczeń chronionych gazem gaśniczym
 • Redukcja tlenu poniżej stężeń podtrzymujących proces spalania
 • Czas podawania – do 60 sekund
 • Czas utrzymywania stężenia gaśniczego – powyżej 10 minut serwerownia

Budowa – podstawowe komponenty

 1. Instalacja automatycznej sygnalizacji pożarowej obiektu i sterowania gaszeniem
 2. Układ automatycznego uszczelniania i odciążania pomieszczeń gaszonych (chwilowa kompensacja nad-i/lub podciśnienia)
 3. Instalacje gaśnicze

INSTALACJA AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I STEROWANIA GASZENIEM

 • Centrala sterowania gaszeniem
 • Detektory zjawisk pożarowych – czujki
 • Pętlowe linie dozorowe z osprzętem (sygnalizatory, przyciski, moduły sterowania i monitorowania) 

UKŁAD AUTOMATYCZNEGO USZCZELNIANIA POMIESZCZEŃ GASZONYCH

 • Klapy przeciwpożarowe w otworach:
  • Wentylacji nawiewnej
  • Wentylacji wyciągowej
  • Odciążających
 • Samozamykacze drzwiowe 

INSTALACJE GAŚNICZE:

 • Stanowiska zbiorników środka gaśniczego
 • Układy rurociągów rozporwadzających
 • Dysze środka gaśniczego
 • Środek gaśniczy gazowy
  • Gaz obojętny (azot, argon lub ich mieszaniny)
  • Gaz syntetyczny (chlorowcopochodny węglowodorów)

GAZY

Gazy obojętne są naturalnym składnikiem powietrza.Podane jako środek gaśniczy nie pozostawiają zanieczyszczeń a w zetknięciu z płomieniem nie generują toksycznych produktów rozkładu.Ich potencjał zubażania powłoki ozonowej jest równy zero a wpływ na tworzenie efektu cieplarnianego nie występuje. Jako gazy łatwo dostępne, pozwalają zmniejszyć czas i koszt ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych.

Podczas podawania, gazy obojętne są szybko i jednorodnie rozprowadzane w chronionej przestrzeni, osiągając wymagane stężenie gaśnicze w czasie 60 sekund. Ich użycie w odpowiednio określonych przestrzeniach, w których przewidywany jest stały pobyt ludzi, jest bezpieczne. Podczas wypływu utrzymywana jest doskonała widzialność, ponieważ nie występują produkty rozkładu środka gaśniczego.

W celu uzyskania indywidualnej oferty prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi oddziałami: KONTAKT