11/18/2020 - 11:15

I Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (do pobrania)

II Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (do pobrania)

III Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (...

06/13/2019 - 11:30

Zarząd PHT „SUPON” S.A.  z siedzibą w Straszynie, pod adresem: 83 – 010 Straszyn ul. Spacerowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk -  Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000139398, informuje, że:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie...
06/18/2018 - 07:45

Zarząd PHT „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie, pod adresem: 83 – 010 Straszyn ul. Spacerowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000139398, informuje, że:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie w dniu...

06/18/2018 - 07:30

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUPON S.A., ul. Spacerowa 1 , 83-010 Straszyn
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodo@supon.gda....

06/09/2017 - 19:30

Zarząd PHT „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie, pod adresem: 83 – 010 Straszyn ul. Spacerowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000139398, informuje, że:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie w dniu...

06/16/2016 - 18:15

Zarząd PHT „SUPON” S.A.  z siedzibą w Straszynie, pod adresem: 83 – 010 Straszyn ul. Spacerowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk -  Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000139398, informuje, że:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie...
06/17/2015 - 12:15

Zarząd PHT „SUPON” S.A.  z siedzibą w Straszynie, pod adresem: 83 – 010 Straszyn ul. Spacerowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk -  Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000139398, informuje, że:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie...
02/23/2015 - 15:00

Witam w nowym serwisie firmy Supon. Obecnie strona jest uruchomiona w wersji beta. Wszelkie komentarze mile widziane.