Przeciwdziałanie pożarom,
to nasza pasja
Przeciwdziałamy zagrożeniom pożarowym,
wdrażając sprawdzone rozwiązania.
sklep
SEKTOR LĄDOWY SEKTOR MORSKI

zabezpieczenia przeciwopożarowe, systemy przeciwpożarowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwpożarowa budynków, systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, instalacje przeciwpożarowe, legalizacja gaśnic, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, sprzęt ppoż, ochrona przeciwpożarowa budynków, przeglądy gaśnic
sprzęt gaśniczy, sprzęt ratunkowy, inżynieria statkowa, części zamienne, usługi remontowe, czyszczenie kanałów powietrza i central wentylacyjnych, przeglądy podwodne statków i jednostek pływających, czyszczenie zbiorników i rurociągów okrętowych, obsługa systemów sterujących, ESI - przeglądy systemów środowiskowych, chłodnictwo przemysłowe, środki chemiczne, oleje i smary statkowe, gazy techniczne <

Polecane produkty

Gaśnica wodna mgłowa 3l

Ergonomiczna i łatwa w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu, w pełni ekologiczna, Ekonomiczna w obsłudze serwisowej, zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.

307,50 PLN

Zamów

Polecane produkty

Domowe urządzenie gaśnicze

Domowe urządzenie gaśnicze przeznaczone jest do gaszenia pożarów w zarodku. Mały ciężar, uniwersalność, zastosowanie ekologicznego i nietoksycznego środka gaśniczego oraz prostota działania...

77 PLN

Zamów

o nas

SUPON

PHT SUPON S.A. Działa w oparciu o wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prowadzimy działalność w zakresie:

  • handlowym, oferujemy pełną gamę towarów z branży BHiP i ochrony przeciwpożarowej,
  • wykonawczym, gdzie oferujemy kompleksowe usługi związane z ochroną przeciwpożarową na lądzie i morzu.

Będąc naszym klientem możecie być Państwo pewni, że trafiliście do firmy odpowiedzialnej, doświadczonej i stabilnej finansowo, z profesjonalną obsługą, wsparciem technicznym i serwisowym.

Historia powstania spółki rozpoczyna się od Uchwały Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych z 6 maja 1958 roku, która to uchwala powołała przy ZG Zw. OSP Wydział Zakładu Usługowo-Produkcyjnego jako komórkę koordynującą i nadzorującą działalność Związku OSP.

W 1959 roku Zarząd Główny utworzył 17 Wojewódzkich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych, w tym w Gdyni. Do zakresu działania tych Zakładów należało prowadzenie usług, konserwacji i produkcji sprzętu przeciwpożarowego.

W 1976 roku utworzono Centralę Handlowo-Techniczną Sprzętu Pożarowego i Ochronnego SUPON, w jej skład weszło 12 Wojewódzkich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych oraz Centrala Sprzętu Pożarniczego CENPO.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON w Gdyni obejmowało swoim zasięgiem ówczesne województwa: gdańskie, elbląskie, słupskie oraz olsztyńskie.

W roku 1991 firma przekształciła się w Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON S.A. z siedzibą w Straszynie i w tej formie funkcjonuje do dzisiaj.

posiadane certyfikaty
z kim współpracujemy
2023 ISO 9001

2023 ISO 9001

2022 ABS

2022 ABS

2022 BV

2022 BV

2022 DNV

2022 DNV

2021 LR

2021 LR

2023 NKK

2023 NKK

2024 RMRS

2024 RMRS

2023 PRS

2023 PRS

2023 RINA

2023 RINA

2022 UM Uznanie stacji

2022 UM Uznanie stacji

2020 MSWiA Koncesja

2020 MSWiA Koncesja

2022 Ocean Tech